Youtube ChannelFacebookFacebook
Du er her: Goshin Jitsu Kai Danmark -/Historien om Jiu-Jitsu

Historien bagom Goshin-JitsuLæs mere om hvordan kampsporten opstod

Goshin-Jitsu Historie

Historien bag Goshin-Jitsu er at den er et udspring inden for Ju-Jitsu og for ikke at bringe for mange tvivls spørgsmål, vil vi først lige lave en kort gennem gang af Ju-Jitsu.

Hvad er Ju Jitsu?

Ju-Jitsu er forsvar, dvs. det er beregnet til at forsvare sig selv med, det er ikke offensivt beregnet til angreb, men man behøver dog ikke altid afvente et angreb inden man indsætter et forsvar, hvis man føler sig alvorligt truet.

Ju-Jitsu/Selvforsvar kræver ikke, at man er stærk eller har styrke, det giver én styrke, og man føler sig tryg.

Når vi træner Ju-Jitsu, udnytter vi angriberens styrke ved kast, vi lærer at påvirke angriberens sårbare punkter med spark, slag og tryk, hvordan man anvender låseteknikker på led til at passivisere angriberen, samt undvige og bevægelsesteknikker, der skal bruges når man undviger et angreb og sætter sit forsvar ind. En vigtig del af træningen består i at lære at falde så man ikke får skader, hvilket muligvis er en grund til at der stort set aldrig forekommer skader under træningen. Uanset hvor længe man har trænet og hvor høj grad man har, deltager man i faldtræningen, men der bruges selvfølgeligt mest tid på faldundervisningen i starten, mens man er nybegynder.

Klubberne i DJJF har forskellige pensum for deres gradueringer, men i alle klubberne starter man som nybegynder med et hvidt bælte og arbejder sig frem til et sort bælte, der repræsenterer en mestergrad (dan-grad).

Ju-jitsu'ens historie kort fortalt

Ju-jitsu er den japanske kampkunst, som blev brugt af samuraierne, når de skulle kæmpe uden sværd. Ju-jitsu er derfor oprindeligt udviklet til brug i krig, og succeskriteriet for de enkelte teknikker var effektivitet [1]. På slagmarken, hvor samuraierne var iført rustning, var slag med hænderne ikke særligt anvendelige, og et af kendetegnene ved Ju-jitsu er derfor blevet den udbredte brug af kast og låse [1]. Desuden er det mere sandsynligt, at overvinde en bevæbnet fjende ved at kontrollere hans bevægelser, end ved hjælp af slag [1].

Der er mange teorier om Ju-jitsu'ens oprindelse og alder, men det ligger nogenlunde fast, at egentlige skoler (ryu) først er opstået i første halvdel af det 16. århundrede [2]. Der eksisterede i feudaltidens Japan flere hundrede forskellige ryu, hver med sit speciale. Nogle var for eksempel eksperter i stranguleringer, andre i kast og låse [3], [4].

Efter 1868, hvor samuraier blev forbudt ved lov, blev det professionelle behov for kampkunst meget begrænset og de fleste ryu forsvandt. Moderne Ju-jitsu stammer fra de overlevende ryu og den form for Ju-jitsu, som bliver dyrket af det japanske politi og militær [3].

Som følge af den øgede kontakt mellem Japan og den vestlige verden i sidste halvdel af det 19. århundrede, var der både vesterlændinge, som lærte Ju-jitsu i japan og japanske Ju-jitsu mestre, som optrådte og underviste i vesten [5].

Ju-jitsu blev introduceret i England i 1899 af ingeniøren Barton Wright, som havde boet i Japan i 9 år. Den ældste danske bog om Ju-jitsu hos det kongelige bibliotek er "Til Forsvar (Jiu Jitsu)" af V. Faber fra 1906. I Sverige blev Ju-jitsu lanceret af bokseren Viking Cronholm i 1907. Ju-jitsu er således en af de første, om ikke den første orientalske kampkunst som blev praktiseret i vesten.

Moderne Ju-jitsu, som den bliver praktiseret i vesten har derfor haft lang tid til at tilpasse sig vestlige forhold og mentaliteter. Ju-jitsu er den kampkunst, som bliver anvendt af politi og militær. Ju-jitsu er ikke længere særligt udbredt i Japan, så det er de vestlige skoler, som viderefører traditionen.

Bibliografi

[1] Skoss, Meik: "Jujutsu and Taijutsu", Aikido Journal #103, vol.22, No.2, 1995.

[2] Kirby, George: "Jujitsu, Basic Techniques of the Gentle Art", Ohara Publications 1983.

[3] Craig, Darrell Max: "Japans Ultimate Martial Art", Tuttle 1995.

[4] Ratti, Oscar and Westbrook, Adele: "Secrets of the Samurai", Tuttle 1973.

[5] Ferrie, Eddie: "Ju-Jitsu". Crowood Press 1990.

Goshin-Jitsu

Goshin-Jitsu betyder "selvforsvars kunsten" eller på mere korrekt dansk "Kunsten at lære at kunne forsvare sig selv"

Goshin-Jitsu er en af mange forskellige former for Ju-Jitsu, historien bag er lidt tvetydig da man ikke kan finde den korrekte datering og sted for oprindelsen. Men dog kan man spore det tilbage til slutningen af 1950'erne på øen Okinawa hvor det fremgår som en forbindelse med selvforsvarsdelen i Karate.

Princippet i Goshin-Jitsu er at den enkelte udøver på den mest enkelte og effektive måde, skal kunne passivisere en eller flere angribere. Derfor er det bygget op med et basisprogram og et forsvarsprogram, med hovedsagligt teknikker fra Karate, Judo, Ju-Jitsu og Aikido.

Basisprogrammet er bygget op i grundteknikker med træning i fald, anatomi, låseteknik, kaste teknik, slag og sparketeknik, kata og våbenteknik.

Forsvarsprogrammet er baseret på sammensætning af teknikker fra basisprogrammet, hvilket vil sige at der ikke forefindes faste teknikker men at eleven skal kunne en fast antal øvelser indenfor hver forsvarsgruppe. Disse skal have en sådanne teknisk sværhedsgrad der passer til den enkelte elevs stadie (grad).

Hvad er så fordelen i denne opbygning?

Alle mennesker er forskellige og derfor er det ikke alle øvelser der passer til alle, denne form for frihed gør ligeledes at systemet og den enkelte udøver udvikler sig hele tiden fremfor at stå i stampe.

Nogle vil måske mene at ved en sådan form for system hersker der mere kaos en orden. Men hvis man i stedet tænker på at en fjende/overfaldsmand hele tiden udvikler sig må man også som udøver af en selvforsvarssport følge med udviklingen.

Stilart eller kampsport?

Da vi GJKD mener at man kun kan blive bedre ved at bevæge sig i begge dele, har vi valgt at lade konkurrence delen indgå i vores system. Hovedsagligt konkurrencer som Random-Attack, Reaktionsbane og Kata er de dele af kampsport som vi mener, der er det, som kommer tættest på vores stil. Resultater har da også gennem de seneste par år vist, at det er her, vi har vores stærke side.

Men uanset om man deltager i konkurrence eller ej, betragter vi Goshin-Jitsu som en selvforsvarssport med inspiration fra den traditionelle Ju-Jitsu og den sportslige Ju-Jitsu/Ju-Jutsu.