Youtube ChannelFacebookFacebook
Du er her: Goshin Jitsu Kai Danmark -/DJJF Kursus Marts 2010

Dansk Ju Jitsu Forbund Kursus i HobroLørdag d. 6 marts 2010 Kursus i Hobro Jiu-Jitsu Klub